Видове еднократни и абонаментни SEO услуги

Видове еднократни и абонаментни SEO услуги

Tsvetan Kamenov | 24 ноември 2023

Оптимизацията за търсачки (Search Engine Optimization) е в основата на доброто класиране на твоя сайт. Тя е постоянно развиваща се област, която играе решаваща роля за подобряване на видимостта на уеб сайта ти в търсачките, както и за увеличаване на органичния му трафик. 

Types of one-time and subscription SEO services

Източник на изображение: Canva

В зависимост от нуждите и целите на твоя бизнес можеш да избереш еднократни SEO услуги, за да стартираш онлайн присъствието си, или да използваш абонаментни такива.

Тук ще разгледаме различните видове еднократни и абонаментни услуги за seo оптимизация, като ще хвърлим светлина върху това какво включва всяка от тях и как могат да бъдат от полза за твоя онлайн успех.

Еднократни SEO услуги

Какво е SEO еднократна услуга? Еднократните SEO услуги са предназначени да отговорят на конкретни нужди и да поставят основите за подобряване на класирането на твоя уеб сайт в търсачките. 

Тези услуги често се изпълняват като самостоятелни услуги на SEO оптимизация на твоя сайт. В следващите редове ще видим кои са те.

Одит на уебсайта и SEO анализ

SEO одитът служи като отправна точка за всяка ефективна SEO стратегия. По време на тази еднократна услуга, SEO експертът прави задълбочена оценка на силните и слабите страни на твоя уеб сайт. 

Целта е да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и да се разработи план за бъдещата работа по SEO.

Изчерпателният одит на твоя уеб сайт включва:

 • Технически анализ: Оценяване на техническите аспекти на уебсайта, като например скорост на сайта, удобство за мобилни устройства и възможност за обхождане.
 • Анализ на страниците: Оценка на елементите на страниците, като мета тагове, заглавия и използване на ключови думи.
 • Оценка на съдържанието: Анализ на качеството и релевантността на съществуващото съдържание.
 • Преглед на линк профила на сайта: Проучване на качеството и количеството на връзките, сочещи към твоя сайт.
 • Анализ на конкурентите: Проучване на онлайн присъствието на твоите конкуренти, за да се идентифицират възможностите и пропуските.

Информацията, придобита от този анализ, е безценна при оформянето на твоята SEO стратегия и оптимизирането на уеб сайта ти за търсещи машини.

Проучване и анализ на ключови думи

Проучването на ключови думи и фрази е важна част от SEO стратегията. Еднократните услуги за проучване и анализ на ключови думи включват идентифициране на най-подходящите ключови думи за твоя бизнес. 

Това са термините за търсене, които потенциалните клиенти използват, за да намерят продукти, услуги или информация, свързани с твоя бранш. Процесът започва с откриване на основни и второстепенни keywords, които съответстват на твоите бизнес цели.

След това преминава в оценяване на обема на търсене за всяка дума, за да се определи потенциалното и въздействие. Преминаваме към анализ на ключовите думи на конкурентите, както и на проучване на думите с дълги опашки, подходящи за таргетиране на нишова аудитория.

Оптимизация на страници

Оптимизацията на страниците от сайта е свързана с подобряването на отделни страници на твоя уебсайт, за да се отстранят пропуски и липси в тях. Тази еднократна услуга включва извършването на промени в съдържанието и мета данните на отделните страници.

Page optimization

Източник на изображение: Canva

Основните елементи на оптимизацията на страниците включват:

 • Мета данни: Оптимизиране на заглавните тагове, мета описанията и мета заглавията за целевите ключови думи.
 • Използване на ключови думи: Включване на ключови думи в съдържанието, като се запазва естествената му четимост.
 • Подобряване на съдържанието: Подобряване на качеството и релевантността на съществуващото съдържание.
 • Оптимизиране на изображенията: Оптимизиране на изображенията за по-бързо зареждане и по-добро потребителско изживяване.
 • Добавяне на вътрешни линкове: Създаване на логична структура на вътрешните връзки, която да води потребителите и търсачките през твоя сайт.

Оптимизацията на страниците (On-page Optimization) гарантира, че отделните страници на сайта ти са добре подготвени за представяне в резултатите на търсачките.

Технически SEO одит и корекции

Техническата SEO оптимизация се фокусира върху техническата част твоя уебсайт, като гарантира, че той е бърз и достъпен за всички. 

Еднократната услуга за технически анализ на уеб сайта ти се занимава с всички технически проблеми, които може да възпрепятстват неговата работа. Тази услуга започва с проверка дали ботовете на търсачките могат да обхождат и индексират сайта ти.

След това се преминава през оптимизиране на времето за зареждане с цел подобряване на потребителското изживяване и класирането в търсачките, както и оптимизация за търсещи машини за мобилни устройства. 

При необходимост се създава и карта на сайта (sitemap), която е нужна за по-добро индексиране, като се прилага и маркиране на схеми, за осигуряване на допълнителен контекст. Техническата част е изключително важна за добра SEO оптимизация на сайт. 

Анализ на текущото съдържание

Качеството и релевантността на съществуващото съдържание оказват значително влияние върху ефективността на SEO оптимизацията. Еднократната услуга за анализ на текущото съдържание ti помага да идентифицираш областите, нуждаещи се от подобрение.

Този вид анали включва оценяване на качеството и релевантността на съществуващите публикации (статии, блогове, уеб страници), както и идентифициране на областите, в които има пропуски. 

В допълнение към това, анализът включва и актуализиране и подобряване на съществуващото съдържание, за да се приведе в съответствие с настоящите най-добри практики и намеренията на потребителите.

Оптимизация на архитектура от категории и подкатегории на сайта

Начинът, по който е структуриран твоят уебсайт, включително неговите категории и подкатегории, играе решаваща роля за навигацията на потребителите и индексирането в търсачките. Еднократната услуга по оптимизацията на неговата архитектура се фокусира върху организацията на страниците в твоя сайт.

Основните задачи при оптимизирането на архитектурата на категориите и подкатегориите включват:

 • Логическа йерархия: Създаване на ясна и логична йерархия за категориите и подкатегориите на сайта.
 • Структура на URL адресите на сайта: Структуриране на URL адресите така, че да бъдат описателни и удобни за ползване.
 • Интегриране на breadcrumbs (хлебни трохички): Изграждане на йерархично базирани връзки към отделни страници, категории и подкатегории в навигацията на сайта.

Също така, не трябва да се пропуска и изграждането на вътрешни връзки. Това включва създаване на връзки между категориите и свързаните с тях подкатегории.

Стратегия за локална SEO оптимизация

Локалното SEO е изключително важно за бизнеси, които обслужват специфични географски райони. Еднократната услуга за локална SEO стратегия е от съществено значение за фирмите, които искат да подобрят видимостта си в резултатите от локалното търсене.

Тази услуга е от особена полза за магазини от типа "Всичко за майстора", ресторанти, доставчици на услуги и професионалисти, които разчитат на местни клиенти. 

Компонентите на тази SEO стратегия включват:

 • Оптимизация на Google My Business: Създаване или оптимизиране на твоя списък в Google My Business, осигуряване на точност и подобряване на видимостта в Google Maps.
 • Местни цитати: Установяване на последователна бизнес информация (име, адрес, телефонен номер - NAP) в местни директории, онлайн списъци и социални платформи.
 • Локализирано съдържание: Изготвяне на съдържание, което говори директно на местната ти аудитория, включително ключови думи, свързани с местния контекст.

Не трябва да се забравят и отзивите от клиенти. Ако твоят бизнес има нужда от локални SEO услуги, трябва да обърнеш внимание и на насърчаването и управлението на отзивите на клиентите в различните платформи.

Стратегия за SEO съдържание на базата на семантика

Ефективното SEO съдържание надхвърля използването на ключови думи. Еднократната услуга, фокусирана върху стратегията за семантично съдържание, включва създаване на съдържание, което не само удовлетворява намеренията на потребителите, но и съответства на контекста и семантиката на заявките за търсене.

SEO Content Strategy

Източник на изображение: Canva

Елементите на стратегията за семантично съдържание включват:

 • Тематични клъстери: Създаване на съдържание около централна тема, подкрепена от подтеми и свързано съдържание.
 • Ключови думи с латентно семантично индексиране (LSI): Включване на LSI ключови думи за подобряване на релевантността и изчерпателността на съдържанието.
 • Отговаряне на въпроси на потребителите: Създаване на съдържание, което отговаря директно на често срещани потребителски въпроси, свързани с твоя бранш или ниша.

В допълнение към това се обръща внимание и на обработка на естествен език (NLP): Използване на техники на NLP за създаване на съдържание, което отговаря на заявките за търсене чрез разговор.

Анализ и почистване на връзки (backlinks)

Backlinks, или връзките от други уеб сайтове към твоя, са критичен компонент на SEO оптимизацията. Докато висококачествените обратни връзки могат да повишат авторитета на уебсайта ти, нискокачествените или токсичните обратни връзки могат да навредят на класирането му.

Услугата за анализ и почистване на обратно връзки започва с оценяване на съществуващия профил на обратните връзки, както и идентифицираните на проблемите такива. След това въпросните вредни обратни връзки се премахват и се идентифицират възможности за изграждане на висококачествени, релевантни такива, от авторитетни сайтове.

Създаване и оптимизиране на Google My Business

Еднократна услуга за GMB включва създаване или оптимизиране на присъствието на бизнеса ти в GMB, за да увеличиш максимално видимостта си в резултатите от местното търсене.

Ключовите аспекти на създаването и оптимизирането на GMB включват:

 • Пълнота на профила: Гарантиране, че всички раздели на твоя GMB профил са попълнени с точна и актуална информация.
 • Избор на категория: Избор на най-подходящите категории за твоя бизнес.
 • Изображения и публикации: Добавяне на висококачествени изображения и създаване на ангажиращи публикации, за да държиш аудиторията си информирана и ангажирана.
 • Отзиви от клиенти: Насърчаване и управление на отзиви от клиенти в твоя списък в GMB.

Google My Business (GMB) е мощен инструмент, от който всеки бизнес трябва да се възползва.

Възстановяване и премахване на наказания

Понякога уебсайтовете могат да получат наказания от търсачките поради нарушения на добрите практики. Тези наказания могат сериозно да повлияят на класирането ти.

Еднократна услуга за възстановяване и премахване на наказания включва:

 • Оценка на наказанието: Идентифициране на вида и причината за наказанието, засягащо твоя уебсайт.
 • Отстраняване: Предприемане на необходимите стъпки за коригиране на проблемите, водещи до наказанието.
 • Искане за преразглеждане: Изпращане на искания за преразглеждане до търсачките за премахване на наказанието.

Тази услуга е от решаващо значение за уебсайтове, които искат да се възстановят от отрицателните въздействия на санкциите и да си възвърнат видимостта в търсачките.

Настройка на анализ и проследяване

Ефективното SEO разчита на вземане на решения, базирани на данни. Еднократните услуги за анализ и настройка на проследяване гарантират, че твоят уебсайт е оборудван за измерване и наблюдение на твоята SEO ефективност.

Ключовите компоненти на настройката за анализ и проследяване включват:

 • Google Analytics: Инсталиране на Google Analytics за проследяване на трафика на уебсайта, потребителското поведение и ключови показатели за ефективност.
 • Google Search Console: Настройване на Google Search Console за наблюдение на индексирането на уеб сайтове, откриване на грешки и получаване на важни известия от Google.
 • Проследяване на реализациите: Внедряване на проследяване на реализациите за измерване на конкретни действия, предприети от посетители, като изпращане на формуляр или покупки.

Не на последно място: отчетност. Тя включва създаване на персонализирани отчети, за да имаш представа за твоята SEO ефективност и цели.

Абонаментни SEO услуги

Какво е SEO абонамента услуга? Абонаментните SEO услуги, често предоставяни на месечна база, са предназначени за непрекъснат растеж, поддръжка и адаптиране към развиващите се алгоритми на търсачките. 

Тези услуги са идеални за фирми, които искат да поддържат силно онлайн присъствие и да останат конкурентоспособни в съответните си индустрии.

В следващите редове ще разгледаме някои от тях.

Текуща поддръжка и управление на SEO

Текущите услуги за поддръжка и управление на SEO осигуряват непрекъснат надзор на SEO оптимизацията на сайта ти. Те включват редовни актуализации, корекции и подобрения, за да гарантират, че твоят сайт остава оптимизиран и конкурентен.

Ключовите аспекти на текущата поддръжка и управление включват:

 • Актуализации на съдържанието: Редовно актуализиране и оптимизиране на съществуващо съдържание, за да бъде то винаги свежо и подходящо.
 • Техническа SEO поддръжка: адресиране и разрешаване на технически проблеми бързо, веднага след появяването им.
 • Мониторинг на ключови думи: Проследяване на класирането на ключови думи и коригиране на твоята стратегия според нуждите.
 • Следене за промени в алгоритмите за класиране: Адаптиране към промените в алгоритмите на търсачките.
 • Изграждане на връзки към сайта ти: Непрекъснато придобиване на висококачествени обратни връзки за повишаване на авторитета на твоя сайт.

Абонаментните услуги гарантират, че твоята SEO стратегия ще бъде успешно изпълнена.

Месечно отчитане и анализ

Услугите за месечно отчитане и анализ ти предоставят ясна картина на ефективността на SEO оптимизацията на сайта ти и въздействието на текущите усилия, които полагаш. Тези отчети предлагат ценна информация за това какво работи и какво има нужда от корекция.

Месечните отчети обикновено включват актуализации на ключовите думи и анализ на това как се представят те в търсачките, анализ на трафика към уеб сайта, генериран от органичните резултати и проследяване на цялостната ефективност на сайта ти. 

Също така, месечното отчитане ти показва кое допринася за доброто SEO, практиките, които да продължиш да следваш и това, което има обратния ефект и е по-добре да прекратиш.

Проследяване и мониторинг на ключови думи

Услугите за проследяване и мониторинг на ключовите думи гарантират, че целевите думи, които използваш, се представят постоянно добре в резултатите от търсачките. 

Тази услуга включва постоянни проверки на позицията на ключовите думи, идентифициране на промените и колебанията, и разбира се - добавяне на нови думи, които са по-ефективни в даден момент.

Въпросната абонаментна услуга гарантира, че сайтът ти ще остане видим и конкурентен в резултатите от търсенето през цялото време.

Редовно създаване и оптимизиране на съдържание

Търсачките предпочитат свежо, иновативно и подходящо съдържание. Абонаментните услуги за редовно създаване и оптимизиране на съдържанието включват именно това - добавяне на нови оптимизирани текстове, както и актуализиране на съществуващите такива. 

В повечето случаи, фрийлансърите и SEO агенциите, които предлагат тази услуга, ще създадат календар на съдържанието за няколко месеца напред, като постоянно ще интегрират ключови думи и ще оптимизират това, което вече съществува.

Услуги за изграждане на връзки и достигане до потребителите

Изграждането на връзки, или така нареченият линк билдинг, е много важен компонент на SEO-то, а абонаментните тук са от съществено значение за поддържането и укрепването на онлайн авторитета на твоя уебсайт.

Тази услуга включва:

 • Придобиване на висококачествени обратни връзки: Постоянно търсене на възможности за придобиване на висококачествени обратни връзки от авторитетни уебсайтове.
 • Обхват на съдържанието: Популяризиране на твоето съдържание в подходящи уеб сайтове и публикации.
 • Анализ на връзките: Редовно оценяване на качеството и уместността на твоите съществуващи обратни връзки.

Последно, но не по важност е премахването на токсични връзки. Това става чрез идентифициране и отхвърляне на токсични или нискокачествени връзки, които могат да навредят на авторитета на твоя сайт.

Управление на социалните медии за целите на SEO

Социалните медии могат да окажат значително влияние върху твоите SEO усилия. Абонаментните услуги за управление на социални медии се фокусират върху използването на социални платформи за подобряване на твоето онлайн присъствие и ангажиране с аудиторията.

Тези услуги са изключително популярни и полезни и включват:

 • Създаване на съдържание за социални медии: Разработване на ангажиращо и споделяно съдържание за твоите социални канали.
 • Ангажиране на публиката: Взаимодействие с твоите последователи, отговаряне на коментари и насърчаване на чувство за общност.
 • Социални сигнали: Използване на социални сигнали и споделяния за повишаване на видимостта и авторитета на твоето съдържание.
 • Наблюдение на социалните тенденции: Винаги ще бъдеш в крак с тенденциите в социалните медии, които могат да повлияят на SEO стратегията.

Ефективното управление на твоето присъствие в социалните медии може да доведе до повишена видимост на бранда , повече трафик към уеб сайта и подобрено класиране в търсачките.

Анализ и мониторинг на конкурентите

Да си пред конкуренцията си е основен аспект на SEO. Абонаментните услуги за анализ и мониторинг на конкуренти включват непрекъсната оценка на онлайн стратегиите на твоите конкуренти - една доста важна част за успеха ти.

Тези услуги започват с идентифициране на ключови думи, към които твоите конкуренти са се насочили, и оценка на тяхната ефективност. В допълнение към това, включват и оценяване на обратната връзка на твоите конкуренти, за да се открият възможности за изграждане на връзка.

Винаги се прави и проучване на стратегиите за съдържание на конкурентите, за да се открият пропуски и възможности за създаване на такова. Услугите включват и 

проследяване на тенденциите и промените в индустрията, които биха могли да повлияят на твоите SEO усилия.

Управление и оптимизация на Google My Business

Google My Business (GMB) е ценен актив за бизнеса. Абонаментните услуги за управление и оптимизиране на GMB включват непрекъсната поддръжка и подобрения на твоя списък GMB.

Въпросните услуги интегрират:

 • Редовни актуализации;
 • Управление на отзивите на клиентите;
 • Редовно добавяне на изображения и публикации за ангажиране на аудиторията;
 • Наблюдение на резултатите и анализ на GMB за проследяване на ефективността.

Оптимизираният профил в GMB помага на местните клиенти да намерят лесно твоя бизнес и увеличава шансовете ти да се показваш в резултатите от локалното търсене.

Техническа SEO поддръжка и текущи корекции

Техническото SEO е непрекъсната услуга, която гарантира, че твоят уебсайт остава достъпен, ефективен и съобразен с указанията на търсачките. Абонаментните услуги за техническа SEO поддръжка и корекции осигуряват непрекъснат надзор над техническите аспекти, който е много важен.

Често срещаните задачи в техническата SEO поддръжка включват:

 • Проверки за обхождане: Редовно наблюдение и гарантиране, че търсачките могат да обхождат и индексират твоя сайт ефективно.
 • Оптимизиране на скоростта на сайта: Постоянни усилия за поддържане на бързо зареждане и адаптивен дизайн.
 • Достъпност за мобилни устройства: Гарантиране, че твоят сайт остава удобен за мобилни устройства за безпроблемно потребителско изживяване.
 • Внедряване на структурирани данни: Непрекъснато прилагане и маркиране на структурирани данни за подобряване на резултатите от търсенето.

Еднократните и абонаментните SEO услуги са от съществено значение за фирмите, които искат да процъфтяват в онлайн средата в днешно време. Независимо дали стартираш SEO пътуването на твоя уебсайт или поддържаш силно онлайн присъствие, тези услуги предоставят инструментите и експертизата, необходими за навигиране в динамичния свят на търсачките. Избирането на правилната комбинация от услуги въз основа на твоите бизнес цели и ресурси е от ключово значение за постигане на дългосрочен успех и увеличаване на видимостта на твоя уеб сайт и въздействието върху твоята целева аудитория.

Често задавани въпроси

SEO услугите могат значително да подобрят видимостта и ефективността на твоя уебсайт, но никой доставчик не може да гарантира конкретни класации или резултати.

Всеки иска сайта да излиза на първа страница в търсачките, но това не може да бъде гарантирано. Бъди внимателен с фирми или фрийлансъри, обещаващи нереалистични гаранции, тъй като SEO се влияе от различни външни фактори.

Цената на абонаментните SEO услуги варира в зависимост от обхвата на услугите, конкурентоспособността на твоята индустрия и експертните познания на Seo агенция или специалиста, предоставящ услугите. Важно е да работиш с доставчик, който отговаря на твоя бюджет и цели.

В някои случаи - да. Еднократните SEO услуги са отлични за задоволяване на конкретни нужди и поставяне на основата за подобрено SEO. Въпреки това, текущите абонаментни услуги са от съществено значение за поддържането и разширяването на твоето онлайн присъствие. Помисли за дългосрочните цели на твоя уебсайт, когато правиш своя избор.

SEO е непрекъснато усилие и може да отнеме няколко месеца, за да започнеш да виждаш значителни резултати. Трябва да се има търпение. Графикът може да варира в зависимост от фактори като конкуренция, индустрия и ефективността на твоята SEO стратегия.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти