Създаване на план за онлайн маркетинг: съвети и добри практики

Създаване на план за онлайн маркетинг: съвети и добри практики

Wisbix | 29 септември 2023

В последните години технологичното развитие промени коренно начина, по който бизнесите подхождат към изграждането на своята бранд идентичност и маркетинг стратегия. В съвременния свят потребителят е онлайн, което означава, че и бизнесът трябва да се дигитализира, за да остане релевантен.

И въпреки че в България бизнес дигитализацията се случва по-бавно и несигурно, тези промени вече са факт и у нас. Съответно ние като маркетолози и ти като бизнес собственик трябва не само да отчетем тенденциите, но и да се съобразим с тях.

Със сигурност си забелязал, че всяка една от любимите ти марки работи върху изграждането на силно присъствие в социалните мрежи - постоянно виждаш рекламни постове, статии и всякакви други рекламни материали.

Някои от най-мащабните световни марки инвестират огромни проценти от капитала си в дигитална реклама. За да изградиш авторитет и репутация на надеждна марка, се нуждаеш от ефективна онлайн маркетинг стратегия.

В тази статия сме събрали някои от най-добрите съвети за планиране на дигитален маркетинг и реклама - за да помогнем на всеки, който иска да развие своето онлайн присъствие, рекламирайки своите продукти и услуги.

Определяне на целевата ти аудитория

Поговорката "За всеки влак си има пътници" е особено валидна в дигиталния маркетинг. Ето защо една от първите и най-важни стъпки за създаване на интернет маркетинг план е опознаването на целевата ти аудитория. Ако откриеш правилните пътници за своя влак, със сигурност пътуването ще бъде ползотворно.

В този смисъл познаването на аудиторията е важно за всеки бизнес. Запознай се с навиците, нуждите и проблемите на своята аудитория, за да имаш възможността да въплътиш тази информация в рекламите си.

Поставяне на маркетингови цели

Всеки план се нуждае от цели.

В плана за дигиталния маркетинг на твоя бизнес целите ще бъдат мерилото за това дали стратегията ти е ефективна, или не.

Целепоставянето е индивидуален процес за всеки бизнес. Твоите бизнес цели може да са свързани с привличане на аудитория, повишаване на продажбите или подобряване на видимостта на бранда ти в различните социални мрежи.

Независимо какви цели решиш да си поставиш, това, което може да ти бъде полезно като техника, е да следваш абревиатурата SMART.

Разгледай насоките, които ни дава тя:

 • Специфични (Specific) - Целите в онлайн маркетинга ти трябва да са ясно и конкретно дефинирани.
 • Измерими (Measurable) - Старай се целите ти да бъдат измерими по даден показател - това могат да бъдат брой гледания или последователи, които искаш да постигнеш.
 • Постижими (Achievable) - Винаги е хубаво да си поставяш високи цели, но се увери, че те са възможни спрямо пазара, бюджета и нишата ти.
 • Релевантни (Relevant) - Целите ти трябва да са релевантни за твоя бизнес - помисли как съответните за онлайн маркетинг ще подпомогнат твоята дейност.
 • Ясни срокове (Time-Bound) - Срокът за постигане на твоите цели дава възможност за времево рамкиране на рекламните ти кампании и позволява да оцениш постигнатите резултати за съответната кампания.

Техниката SMART ще ти помогне да си поставиш ясни и реалистични цели, което е важен елемент от всеки план за онлайн маркетинг.

Избор на правилните канали

За да бъдат ефективни, твоите реклами се нуждаят от целенасоченост и правилно таргетиране. По този начин те ще достигнат до точната аудитория, а от тук ще доведат и до желаните резултати. За целите на дигиталния маркетинг не по-малко значение има и изборът на правилния канал.

Рекламните канали в интернет могат да бъдат собствени, придобити или платени:

 • Собствените канали са твоите блогове, уебсайтове, лични e-mail листове и други.
 • Придобитите канали включват всякакво медийно пространство, където твоят бизнес се споменава - това могат да са външни блогове, чужди уеб сайтове и т.н.
 • Платените канали са тези, за които плащаш - това са всякакви рекламни пространства, Гугъл реклами и спонсорирани публикации.

Изборът на правилния канал ще зависи изцяло от поведението на твоята целева аудитория. Тук трябва да си зададеш въпроса Къде прекарва времето си моята аудитория?

Изработване на послание на марката

Основният замисъл на маркетинга е до голяма степен свързан с идеята, че твоето рекламно послание ще достигне до сърцето на потребителя и ще го вдъхнови да направи покупка. Човешката мотивация обаче е комплексно явление. За да подтикнеш група хора към действие, трябва да имаш ярко бранд послание, което да остави следа в съзнанието на аудиторията ти.

Посланието на твоята марка ще изгради първото впечатление на потребителя за нея. То трябва да бъде кратко, ясно и най-вече лесно разпознаваемо. Ще трябва едновременно да насочва аудиторията към твоите най-силни страни, но също така трябва да те направи отличителен от конкуренцията.

Въпреки това, не трябва да забравяш, че основната цел на твоето бранд послание е да предизвиква емоция. Ако наблегнеш на неща, в които хората се припознават - определени ценности или идеи - ще можеш лесно да изградиш емоционална връзка с аудиторията.

Разработване на стратегия за съдържание

Стратегиите за съдържание са от решаващо значение за формулирането и предоставянето на подходящо съдържание за целевия краен потребител. Процесът по създаване на съдържание обикновено включва попълване и разработване на план, вземане на решение за канала, който най-добре отговаря на целите ти и накрая фактическото му създаване.

За да бъдат твоите онлайн реклами ефективни, тяхното съдържание следва да бъде ангажиращо, привлекателно и разпознаваемо. Това ще ти помогне да изградиш стабилна бранд идентичност, което в дългосрочен план осигурява по-лоялна аудитория и повече продажби.

Определяне на бюджет

След като вече си се запознал в дълбочина със своята аудитория, поставил си си ясни и конкретни маркетингови цели и си планирал рекламното си съдържание, остава да изясниш още една част от стратегията си. Това е бюджетът.

Когато съставяш своя маркетингов бюджет, приоритетът ти трябва да бъде целесъобразност - планирай бюджета според бизнес целите си.

Опитните маркетолози са постигнали консенсус, че не съществува универсално приложима стратегия за формиране на рекламен бюджет. Важно е да е съобразен с това дали е ефективен за твоя бизнес, или не. Прието е да се инвестират не по-малко от 10% от общия оборот на компанията.

Измерване на успеха: метрики и показатели

За да си сигурен, че кампаниите ти са ефективни, следва редовно да проследяваш определени показатели за успех.

Разгледай някои от по-значимите показатели за успех в полето на дигиталния маркетинг и реклама:

 • Споделяния (Shares) - броят на споделянията на публикациите (рекламите) ти от потребителите повишава обхвата им, което е предпоставка за постигане на по-добри резултати.
   
 • Кликове - трафикът към твоя уеб сайт се измерва основно чрез броя на посещенията към него - това ще бъде твоята обратна връзка.
   
 • Конверсии - показват каква част и конкретно колко от потребителите са извършили целевите действия (абониране, покупка и други).
   
 • CTR (Click-Through Rate) - показател за процента на потребителите, които са кликнали върху рекламата, спрямо общия брой на показванията ѝ.
   
 • CPM (Cost Per Mille) - размерът на разходите ти за 1000 показвания на рекламата, метрика с важно значение за измерване на ефективността на разходите ти за достигане до 1000 потребители.

 • CPC (Cost Per Click) - средна цена за един клик върху рекламата помага за сравняване на ефективността на различните рекламни обяви или кампании.
   
 • ROI (Return of Investment) - съотношението между приходите и разходите за рекламата и един от най-важните показатели за това колко успешна в действителност е кампанията по отношение на генерирана печалба.
   
 • Честота (Frequency) - показател за средния брой показвания на рекламата ти на един потребител. Твърде високата честота може да е сигнал за износена реклама.

Мониторинг, оптимизация и адаптация

Дигиталният маркетинг е динамичен и изисква постоянно наблюдение. Тенденциите в онлайн пространството и дигиталния маркетинг се променят постоянно, което означава, че ефективната стратегия днес може да бъде безполезна утре

В този смисъл, добрата интернет реклама е тази, която не остава една и съща. Изключително важно е да обновяваш и оптимизираш рекламните си кампании, както и да елиминираш техните несъвършенства.

Изграждане на екип или външни партньори?

Когато става дума за дигитален маркетинг, немалко бизнеси разчитат на маркетингови отдели в рамките на компанията. Те познават идентичността на бранда и работят дългосрочно за онлайн представянето му.

Понякога нуждите на бизнеса не предполагат наличието на вътрешен екип. Използването на услугите на външен партньор - професионалисти в сферата на маркетинга като NB Digital, често е по-добрият вариант.

Изборът между двете опции е строго индивидуален за всяка компания и трябва да го вземеш спрямо множество фактори като бизнес цели и бюджет. В последните години наблюдаваме тенденция все повече бизнеси да предпочитат външни партньори, което е свързано с по-изгодно и лесно управление на процеса.

Често задавани въпроси

Първата стъпка на всеки план за маркетинг в дигитална среда е целепоставянето. Добрата стратегия се нуждае от реалистично и ясно поставяне на нови цели (препоръчваме техниката SMART), което може да движи твоя бизнес към развитие.

Планирането на онлайн реклама обикновено отнема между няколко седмици и няколко месеца. Точен отговор не съществува. Планирането на маркетинга е процес, който зависи от твоите цели и ресурси, съответно продължителността варира.

За да се увенчае с успех, планът за онлайн маркетинг винаги започва с проучване на пазара и аудиторията. Следва да избереш рекламните канали и да създадеш съдържанието за рекламите. Последващата им оптимизация, от своя страна, е постоянен процес с определящо значение за дигиталната реклама.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти