Пиар съвети за професионално писане за онлайн медии

Пиар съвети за професионално писане за онлайн медии

Wisbix | 27 септември 2023

Създаването на текстове за ПР и медии се различава от всеки друг тип писане на статии. Някои медийни специалисти дори разграничават пиара и писането за медийна публика и това не е случайно. От друга страна, този тип съдържание, който е с цел постигане на по-голяма публичност и реклама на даден бизнес, е все повече търсен като услуга.

Да се пише за онлайн медии е по-трудно, отколкото за който и да е друг тип интернет канали. Причините бихме могли да търсим в начина на представяне на информация, когато е предназначена за онлайн медия и блог. Различия има и по отношение на техническите изисквания към текстовете в търсещите машини.

Ето защо тук ти представяме няколко ключови пиар съвети за професионално писане за онлайн медии.

Разбиране на целевата аудитория и нейните интереси

По какъвто и начин да комуникира една организация и бизнес - с ПР, блог постове, постове в социални мрежи, чат, имейл и т.н. - тя трябва преди всичко да разбира целевата си аудитория. Оттук и езикът и стилът на говоренето на бизнеса трябва да стават ясни от ПР статията, подготвяна за дадена медия.

Вниманието на потенциалните потребители към даден продукт или услуга може да бъде привлечено само тогава, когато езикът, чрез който се представя дадена информация за тях, кореспондира с аудиторията ѝ.

Трябва да се прави разлика между журналистическото писане и ПР писането. Журналистите говорят на всички. Те информират, анализират, търсят отговори на обществено важните въпроси и ги представят на обществото. Но бизнесът говори на определена група от хора. Тук е съществената разлика между единия - медиен тип писане - и другия - бизнес писането, което в медиите се реализира именно чрез ПР-а.

Изготвяне на привличащо вниманието заглавие

Заглавието е елементът от текстовото съдържание, което читателят прочита, разглеждайки потока от информация в даден уеб сайт. Ако то успее да привлече вниманието му, шансът публикацията да бъде отворена е голям.

Ето защо заглавието трябва да бъде кратко, точно и ясно, да задава въпрос или пък да дава конкретен отговор. Това ще го направи ангажиращо за читателя. 

По отношение създаването на добро заглавие, следните съвети могат да ти бъдат от полза:

  • Числата в заглавието привличат вниманието.
  • Наличието на глаголи и подходящи прилагателни, също има роля.
  • Заглавието не трябва да е дълго и в никакъв случай не бива да преекспонира темата.
  • Добре би билозаглавието да включва ключови думи,които да са съображени с твоята стратегия за съдържание.

Може да се отчитат съществени различия между писането на публикации от медии и ПР съдържанието, но между тях има и някои общи правила. Много от техниките на писане, прилагани от журналистите, следва да намерят място и в писането на твоите ПР текстове.

Представянето на информацията като новина или анализ, които касаят твоята аудитория, е печеливш способ в писането за пиар. Тук заглавието не прави изключение. То трябва да следва принципа на представяне на медийните публикации.

Създаване на интригуващ водещ параграф

Всичко важно, което искаш да кажеш на аудиторията си, трябва да бъде поместено в първия параграф. Неслучайно е практика медиите да казват всичко важно от дадена новина именно в първия параграф.

Това, освен че го прави завладяващ, го превръщаш и в максимално информативната част от публикацията. Въвеждащата част помага на читателя да разбере най-важното от самото начало. Това е и основен принцип при представяне на новини в уеб страниците на медиите и традиционните такива. 

Читателят може и да не стигне до края на съдържанието на статията, но е почти сигурно, че ще прочете заглавието. Отвори ли статията - ще се запознае и с първия ѝ параграф. По-късно идва мястото и на подробностите - следващите части на публикацията разясняват детайлите, като разказват повече и с подробности.

Използване на цитати за повишаване на достоверността

При установяване на отношения с медиите важат правила за представяне на информацията, които са различни от тези с партньорски блогове на други бизнеси например.

ПР публикациите имат за цел да промотират дейността на фирма, бранд, продукти или услуги. Публикувани в медии обаче, те трябва преди всичко да информират, при това достоверно. Тук употребата на цитати от името на ръководни кадри в компанията например имат определящо значение.

Цитатите повишават достоверността на предоставената информация и работят в твоя полза. Неслучайно всички медии публикуват и цитати, които засилват автентичността на твърденията им в новините и репортажите.

Включване на статистически данни в подкрепа на твърденията

Данните, основани на факти, проведени проучвания и изследвания, са друг важен момент в създаването на ПР публикации. Наличието на такъв тип информация в статиите, предвидени за публикуване в различни онлайн медии, е нещото, което може да се окаже фактор с критично значение.

Ако се колебаеш как да подкрепиш твърденията, изложени в статията за бизнес а ти, отговорът би бил: с включване на статистически данни, свързани с изложените факти и обстоятелства.

Избягване на жаргон и технически термини

Когато бизнесът ти комуникира чрез медиите, е важно да се избягва употребата на жаргон или твърде специфични технически термини. Те могат да бъдат причина за неразбиране или объркване от страна на аудиторията.

Това е ефект, който никой бизнес не търси. Напротив - езикът следва да е достъпен, за да може да бъде разбран. Това е много важно, особено когато говорим за писане на ПР публикации, които промотират брандове, стоки, услуги или публични личности.

Добра структура и четимост на материала

При професионално писане за онлайн медии структурирането на материала не бива да убягва на автора му. Хората четат по един начин вестник и списание, а по друг - онлайн публикация в медия.

С други думи, при оформянето на ПР статия е важно да следваш правилата за структура на статията, а именно:

  • Кратки изречения и параграфи;
  • Наличие на подзаглавия с ключовите теми, които помагат на читателя да “сканира” текста;
  • Най-важното от параграфа трябва да бъде в първото му изречение;
  • Употребата на булет списъци и други формати на изреждане на данни винаги се приема добре. 

Използване на подходящи ключови думи за целите на SEO

Алгоритмите на Google и другите търсещи машини класират медийните сайтове в първите резултати от търсенето. Причината е, че в тях се публикува регулярно, а информацията е актуална - това се търси от масовия потребител. Ето защо имаш чудесна възможност да включиш ключовите думи и фрази в ПР статията си.

Към този подход следва да се действа с особено внимание. Не е удачно да наситиш материала си с множество ключови думи, защото това ще повлияе върху качеството му. Имплементирай ги там, където е нужно, за да се вписват ненатрапчиво в цялостното съдържание.

Поставяне на подходящи хипервръзки към друго съдържание или ресурси

Отново с оглед SEO оптимизация и по-добро представяне на бизнеса ти сред общността, роля имат и връзките към твоя сайт.

Ако медията, в която ще се публикува материалът, да е съгласна с това (това зависи от условията ѝ), наличието на хипервръзки към подходящи страници от сайта ти винаги е добра идея.

Изграждане на взаимоотношения с медии и журналисти

За всеки бизнес е добре да изгради и поддържа отношения с медии и журналисти.

Медиите, в т.ч. и онлайн изданията, които днес добиват все по-голяма популярност, могат да бъдат много полезен канал за промотиране на бранда, продуктите и услугите ти.

Придържане към гласа и тона на марката

Друг важен момент в ПР комуникацията е бизнесът да се придържа към установените правила за език, стил и тон на марката.

Това представлява важен момент за утвърждаване идентичността на бранда.

Непрекъснато усъвършенстване на стратегията за съдържание

Тук е мястото да напомним, че стратегията за съдържание не е константа. Като един от най-важните маркетинг инструменти онлайн, тя подлежи на усъвършенстване, с оглед променящата се среда.

Само чрез редовни анализи, наблюдения и подобрения, стратегията може да има максимално въздействие за проведените ПР кампании.

Често задавани въпроси

ПР е абревиатура за Public Relations (PR), което в превод на български означава Връзки с обществеността. В разговорната реч се използва термина пиар и се отнася до набор от дейности по управление на информацията, свързана с имиджа на публични личности, организации и фирми.

Не, не е задължително да го правиш, но всяка компания, която иска да изгради добър публичен имидж, инвестира в ПР-а си.

В случай че в организацията ти няма хора, които се занимават с тази професия на експертно ниво, можеш да заявиш тази услуга към външна агенция - NB Digital например.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти