Как се измерва възвръщаемост на инвестициите в интернет рекламата?

Как се измерва възвръщаемост на инвестициите в интернет рекламата?

Wisbix | 27 септември 2023

Инвестицията в маркетинг е едно от най-важните инвестиционни пера в бюджета на всеки бизнес. Внимателното планиране на инвестицията за реклама е един от ключовите моменти от бюджетирането на всяка компания и фактор за печалбата ѝ впоследствие.

Ако сега започваш да се занимаваш с онлайн реклами, планирането на инвестиции може да бъде сложен и объркващ процес. В тази статия ще ти разкажем повече за връзката между възвръщаемост и риск на инвестицията, както и какво е коефициент на възвръщаемост и как се изчислява той.

Какво представлява възвръщаемостта на инвестициите в интернет рекламата?

Възвръщаемост на инвестициите (ROI – Return on investment) е коефициент (показател), който показва каква е възвръщаемостта на твоите реализирани инвестиции за даден период.

В интернет маркетинга възвръщаемостта на инвестицията се изчислява като изчислим съотношението между вложен капитал за реклама за определен времеви период и реализираната печалба за същия.

Коефициентът на възвръщаемост е ключов показател, който се използва като определящ фактор за ефективността на всяка инвестиция. Целта ти като собственик на бизнес или маркетинг експерт е да постигнеш ефективна възвръщаемост.

Определяне на ясни цели и ключови показатели за ефективност (KPI)

Най-лесният начин да се придобие яснота за определяне на цели за реклама е да се следят и анализират т.нар. "ключови показатели на представянето". Това са количествени показатели, които можем да използваме, за да оценяваме ефективността на дадена компания и/или стратегия за реклама.

Ще срещнеш тези показатели под името Key Performance Indicators (KPI).

KPI включват стойностите на приходи от продажби, количество трафик към уеб сайта ти и ниво на позитивни отзиви в твоите сайтове. В онлайн рекламата ключовата мярка за ефективност са показатели като брой кликове, последователи, преглеждания и най-вече брой генерирани продажби.

Ако искаш да гарантираш ефективност и възвръщаемост на капитала за своята компания, е много важно да имаш ясни и конкретни цели, чийто прогрес да проследяваш с подходящите KPI-та.

Проследяване на анализите на уеб сайтове

При изчисляването на възвръщаемост на инвестицията за онлайн маркетинга е от съществено значение да проследяваш и анализираш данните, които получаваш от инструментите за анализ като Google Analytics.

Google Analytics за проследяване на трафика на уебсайта и поведението на потребителите

Работата с Google Analytics ти дава цялата необходима информация за изчисляване на възвръщаемостта на твоите инвестиции като ти предоставя подробен отчет за брой посещения, кликове и взаимодействия.

С тази информация лесно можеш да определиш каква е цената на клик и съответно колко клика водят до потенциална реализирана печалба, както и много други данни.

Как да анализираш данните от Google Analytics за измерване на възвръщаемостта на инвестициите?

Знаейки, че изчисляването на ROI представлява пресмятане на съотношението между вложен капитал за реклама и генерирана печалба от съответната реклама, данните от Google Analytics ще ти позволят без проблем да определиш възвръщаемостта на инвестицията (ROI).

Измерване на ангажираността на рекламата

Съществуват няколко важни коефициента за измерване на ангажираността на рекламата, които е добре да проследяваш, за да я измериш. Също така трябва и да ги използваш, за да изчислиш възвръщаемостта на отделните рекламни кампании.

Проследяване на показатели

За да е по-ясна представата ти за смисъла на вложението, можеш да обърнеш внимание на следните показатели:

  • Коефициентът на кликване (CTR) показва процента на потребителите, които кликат върху рекламата спрямо броя на показванията ѝ;
  • Коефициентът на конверсии отразява процента на потребителите, които извършват дадено действие, като например покупка или регистрация, след кликане върху рекламата;
  • Коефициентът на ангажираност показва общия процент на взаимодействие на потребителите със съответната реклама, като това отново се изчислява спрямо общия брой на показванията.

Тези показатели могат да ти покажат каква е вероятността твоята реклама да доведе до продажба и съответно да изясни степента на рентабилност за инвестицията в съответната реклама.

Използване на показателите за отделни реклами или кампании

Сравнявай CTR, коефициента на конверсии и коефициента на ангажираност между различните рекламни кампании, за да определиш кои от тях дават най-добри резултати.

Това ще ти позволи да оформиш бюджета си така, че да се фокусираш върху тези реклами, които носят по-висока възвръщаемост на инвестициите и съответно са по-ефективни.

Анализиране на стойността на Customer Lifetime Value (CLV)

Изчисляването на CLV (Customer Lifetime Value) за рекламна кампания най-просто казано представлява изчисляване на приходите, които даден клиент генерира през целия си живот след участие в съответната кампания.

Как да оценим CLV за рекламни кампании в интернет?

Тази стойност се изчислява като вземеш предвид приходите, които твоите клиенти генерират като резултат от рекламни кампании. Тук се отчита и вероятността за извършване на повторни покупки вследствие от рекламата.

Използване на CLV за определяне на дългосрочната възвръщаемост на инвестициите в дадена кампания

Ако твоите клиенти винаги имат висока CLV, това означава, че маркетингът, насочен към тях, ще има добра финансова възвръщаемост. Проследяването на CLV е добър начин да определиш и дългосрочната възвръщаемост на инвестицията за определена маркетингова кампания.

Изчисляване на възвръщаемостта на разходите за реклама (ROAS)

Досега говорихме по-скоро за изчисляване на ROI, но при инвестиции в реклама по-точен би бил показателят ROAS. ROI (Return on Investment) и ROAS (Return on Advertising Spend) са два различни показателя, които използваме, за да оценяваме  ефективността на своите инвестиции за маркетинг.

И въпреки че и двата показателя се използват за измерване на възвръщаемост, те се различават съществено по начина си на изчисление и информация, която предоставят.

Какво е ROAS и как се различава от ROI?

ROI е показател, който показва общата възвръщаемост на инвестицията като цяло, докато ROAS се фокусира по-скоро върху възвръщаемостта на рекламните разходи за дадена кампания. ROAS показва съотношението между приходите, генерирани от кампанията и съответно разходите за нея.

ROAS се изразява като процент или коефициент, който показва колко пъти се връщат рекламните разходи след приходите. ROAS стандартно се използва за оценка на ефективността на конкретна рекламна кампания.

Изчисляване на ROAS чрез използване на данни за разходите за реклама и приходите, генерирани от реклами

ROAS се изчислява по следната формула:

  • (Приходи от рекламата / Разходи за рекламата) * 100.

Например, ако приходите от рекламата са 10 000 лева, а разходите за рекламата са 2000 лева, то тогава ROAS ще се изчисли по следния начин:

  • (10 000 / 2 000) * 100 = 500%.

Така изчисленият ROAS ти показва колко пъти се връщат рекламните разходи от приходите, които след това се генерират от кампанията.

Добре би било да дадем пример и за това как да калкулираш ROAS на реклама във Фейсбук. ROAS на рекламните кампании във Фейсбук можеш да изчислиш по следната формула:

  • ROAS = стойността на конверсиите, делена на разхода за реклама.

Използване на атрибутивно моделиране

Атрибутивното моделиране е метод, при който се анализират различни контактни точки в пътя на действия на клиента, което включва интеракции с рекламни канали, преди да се направи конкретна покупка. Това може да включва кликове на реклами, преглеждане на уеб сайтове, социални медии, електронни писма и други форми на маркетингови контакти.

Чрез атрибутивното моделиране можем да определим въздействието на различните рекламни канали върху потребителя. Това ни позволява да анализираме ефективността на рекламата в маркетингов канал и да определим кой от тях носи най-голяма възвръщаемост в сравнение с други.

Непрекъснато оптимизиране на кампаниите

Рекламните кампании се променят и развиват с течение на времето, затова непрекъснатото тестване и оптимизиране са ключови за успеха на твоите инвестиции. Това позволява идентифицирането на най-ефективните елементи, стратегии и съобщения, които максимизират резултатите на кампанията.

Най-добри практики за A/B тестване и усъвършенстване на рекламните кампании с времето

За да си сигурен, че твоите кампании са винаги ефективни, ние препоръчваме т.нар. A/B тестване. Това е вид сравнителна оценка, при която се сравняват две различни версии на уебсайт или рекламна кампания, за да се прецени кой вариант е най-ефективен.

Обикновено сравнителните версии се различават по един или повече елементи - това могат да бъдат цветова палитра, заглавие, шрифт и т.н.

Често задавани въпроси

Измерването на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в онлайн рекламата е важно, защото ти позволява да придобиеш ясна представа за ефективността на своите рекламни кампании. Измерванията от своя страна са ключов елемент от вземането на правилни решения при оформяне на рекламен бюджет за твоя бизнес.

В идеалния случай измерванията на възвръщаемостта на рекламните кампании трябва да се извършват на редовни интервали, за да следиш промените и да анализираш ефективността на кампаниите.

Точната честота за измерванията обикновено зависи от вида на рекламните кампании и от индивидуалните цели на твоя бизнес. Въпреки това е добре да се извършва редовна годишна оценка на ROI, за да имаш ясен поглед върху ефективността на рекламата.

Възвръщаемостта на инвестициите в онлайн рекламата може да бъде повлияна от различни фактори, включително:

  • Спецификите на целевата аудитория;
  • Дизайнът и качеството на рекламата;
  • Управление на ключовите думи;
  • Конкуренцията и други.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти