Какво е UX дизайн в сайта и как се планира?

Какво е UX дизайн в сайта и как се планира?

Wisbix | 27 септември 2023

User Experience (UX) и User Interface (UI) представляват съставни части от всеки съвременен уеб сайт и онлайн магазин. Преди да продължим по темата е редно да обясним накратко какво какво е UI и какво е UX дизайн.

UX означава дизайн на потребителското изживяване и се отнася до процеса по проектиране на дизайна на уеб сайта, е-магазина или мобилно приложение, по начин, който да улесни взаимодействието им с потребителите.

UI означава дизайн на потребителския интерфейс.UI се фокусира върху сбора от функции и начини, предлагани от уеб сайт, е-магазин, мобилно приложение, софтуер и други, които улесняват интеракцията (употребата) им от потребителя.

Изхождайки от тук, можем да продължим темата за разбирането на UX и планирането му за твоя бъдещ уеб сайт или онлайн магазин. 

Въведение в концепцията за UX дизайн

Планирането на потребителското изживяване е важно за всеки собственик на бизнес, който планира да изведе дейността, продуктите и услугите си в интернет - било то под формата на уеб сайт, онлайн магазин или под друга такава - софтуер, мобилно приложение и т.н.

UX е работен процес, с който се ангажират UX дизайнерите, с цел да подобрят продукт или услуга, предназначени за потребителя.

С други думи, ролята на всеки UX дизайнер е да разработи дизайн за онлайн магазин, който да отговори на нуждите на клиента. В резултат на това се очаква клиентът да иска да използва сайта (е-магазина) ти, при това нееднократно.

Разбирането на концепцията за UX дизайн е важно не само по отношение на проектирането на сайтове за бизнес и е-търговия, а по принцип при създаването на продукт или предоставянето на услуга.

Значение на UX дизайна при разработването на уеб сайтове

UX дизайнът при разработката на уеб сайтове и е-магазини има ключово значение по няколко основни причини:

  • Постига усъвършенстване на използваемостта на услугите на уебсайта или е-магазина ти.
  • Увеличава лоялността на потребителите към него и предлаганите в него продукти или услуги.
  • Осигурява удовлетвореност и лекота при употребата му, които са ключови за успешните продажби на даден онлайн магазин.

Проучване на потребителите и създаване на потребителски персони

Потребителският интерфейс, за да резултира в успех, следва да премине фаза на проучване. Този процес може да включва различни по вид дейности, в т.ч. интервюиране на целевите аудитории, формиране на фокус групи, анкетиране, тестване и други.

Стъпките, които ще бъдат предприети по време на потребителското проучване, се планират в зависимост от ситуациите, в които бизнесът се намира към дадения момент. Тук визираме наличността на продукта - дали към този момент вече има наличен сайт, е-магазин, мобилно приложение или друго, или се стартира от нулата.

Критично значение за UX и UI има получената обратна връзка от настоящи или потенциални клиенти. И това важи с пълна сила, независимо от типа продукт, за който се прави UI/UX  дизайн.

Определяне на целите на потребителите и създаване на потребителски потоци

Част от UX дизайн планирането са и дейностите по определяне на потребителските цели и формирането на т.нар. потребителски потоци. Тук идва ролята на анализа на данните, събрани на етап проучване.

С други думи, UX дизайнерът следва да разбере какво и защо се случва така, за да има конкретни предложения към дизайна на крайния продукт.

Въз основа на анализа на данните се формират:

  • Потребителски персони (User Persona) - дават информация за характеристиките на клиента, неговите цели и проблемите, за които търси конкретно решение.
  • Карта на потребителското преживяване (Customer Journey Map) - карта, която представя пътя на потребителя в уеб пространството.
  • Потребителски потоци (User Flow) - показват как ползвателите на сайта навигират между отделните му секции и функции, както и как ги ползват.

Проектиране на схеми и създаване на прототипи

След като вече имаме данни и анализ на тези данни, идва един от най-интересните моменти - визуализацията. Или как резултатите, до които сме достигнали, следва да резултират в дизайн, отговарящ на тях.

На този етап се проектират схемите на UX дизайна. За целта в практиката са се установили няколко полезни инструмента, които ще ти представим накратко:

  • Карта на сайта (Sitemap) - можем да я определим като мисловна карта на сайта, която структурира менютата и подменютата му. Тя служи като отправна точка за формиране на информационната структура на сайта, дизайна и съдържанието му.
  • Скици (Wireframes) - служат за визуализиране на екраните на потребителския интерфейс, с който клиентите ще взаимодействат.
  • Прототипи (Prototype) - това са кликаеми демо модели на скиците, с помощта на които може да се тества цялостната UX дизайн концепция.

Провеждане на тестове за ползваемост и внасяне на подобрения

След като продуктът (уеб сайт, онлайн магазин, мобилен апп и т.н.) бъде пуснат за употреба, идва нуждата и от тестването му. Процедурата има една цел, а тя е да се установи използваемостта му - дали и доколко потребителите са доволни от предложения UX/UI дизайн.

От друга страна, при установяване на недостатъци и грешки, тук е моментът и да се внесат нужните подобрения. Тестът е неотменен процес, тъй като благодарение на него се валидира цялостната UX концепция.

Осигуряване на достъпност при проектирането на UX

Достъпността и приобщаването са другите два ключови аспекта, с които добрият UX дизайн трябва да се съобрази. Достъпността касае възможността потребителите да взаимодействат със сайта. В контекста на съвременните технологии, това означава осигуряване на достъпност чрез смартфони, таблети и компютри.

Приобщаващият UX дизайн предполага, че хора с различни способности (и с високо ниво на техническа грамотност, и с по-ниска такава например) ще могат да използват продукта. Същото важи и за потребители със специфични потребности, като например незрящи.

Балансиране на естетиката и функционалността в UX дизайна

UX върви ръка за ръка с UI дизайна. Казано по друг начин, дизайн и функции на уеб сайта, онлайн магазина или който и да е друг продукт са неразривно свързани.

Ролята на експертите по UX дизайн и UI дизайнерите е да намерят баланса между естестическата и функционалната страна на дизайна.

Връзка между графичен дизайн, уеб дизайн и UX дизайн

Между трите клона на дизайна - графичен, уеб и UX дизайн, има тясна връзка и тя е видима не само от наименованията им, а и от същността им. Много често, когато говорим за уеб сайтове и електронни магазини, работата на специалистите и в трите области вървят ръка за ръка.

С други думи, няма как да получиш перфектно изглеждащ и функционален сайт без участието на експерти и в трите области на дизайна.

Често задавани въпроси

UI и UX не са едно и също нещо и между тях има съществени различия. Дизайнът на потребителско изживяване (UX) и потребителски интерфейс (UI) са допълващи се, но различни в същността си процеси.

Докато UX се отнася до това как потребителите използват уеб сайта, софтуера, приложението и т.н. (т.е. начинът, по който потребителят изживява интеракцията си), то UI се фокусира върху вида и графичното оформление.

Това е начинът, по който потребителят възприема употребата на уеб сайт, е-магазин, мобилна апликация, софтуер и други. Колкото по-лесен за употреба е даден продукт (физически или дигитален), толкова по-добър UX дизайн има той.

UI (User Interface) или потребителски интерфейс е точката на взаимодействие между потребителя и уеб сайта, е-магазина, апликация и други.

Фокусът на UI е върху графичното оформление, като бутони, текст, изображения, оформление на страници, преходи и анимации, с които потребителят взаимодейства.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти