Как да изградим успешна дигитална идентичност на нашия бизнес през 2024

Как да изградим успешна дигитална идентичност на нашия бизнес през 2024

Tsvetan Kamenov | 19 януари 2024

Добре изградената дигитална идентичност на бизнеса има реалния потенциал да изстреля приходите в осезаемо процентно отношение. От друга страна лошото дигитално присъствие може да отблъсне потенциалните клиенти за секунди.

Ако сте решили да заявите своя бизнес в мрежата, трябва да вложите ресурс и усилия, без компромис в качеството. Дигиталният пазар е постоянно развиващ се и изключително конкурентен и не позволява участието на несериозни играчи, независимо дали става въпрос за изграждане на разпознаваемост на малък, среден или голям бизнес.

Какво е дигитална идентичност и дигитална идентичност на бизнеса

Идентичността е съвкупност от белези, които формират цялостния облик на едно лице и съответно го отграничават от всички останали.

Под “дигитална идентичност” могат да се крият няколко различни значения, в зависимост от контекста.

Електронна идентичност като средство за автентикация

В тесен смисъл се използва като термин, еднакъв на т. нар. “електронна идентичност”, което е легално уредено понятие съгласно Закона за електронната идентификация. Електронната идентичност позволява на лицето да достъпи дадена информационна система и да прави правнозначими електронни изявления.

Дигитална идентичност на бизнеса

В широк смисъл дигиталната идентичност обхваща всичко онова, което отличава даден обект или субект в електронна среда и изгражда неговия облик в нея.

В контекста на дигиталния маркетинг дигиталната идентичност на бизнеса представлява неговия образ в дигитална среда.

Тя дава отговор на въпросите как изглежда и как е възприеман бизнесът онлайн, какво е неговото дигитално присъствие и какво го отличава от всички останали бизнеси в сегмента. Съответно има пряка връзка с бранд идентичността, но не се заключава единствено в нея.

Докато електронната идентичност е строго регламентирана и се използва за идентифициране на “лицето зад компютъра” и то най-често пред официални институции, дигиталната идентичност на бизнеса се изгражда целево и се използва за достигане на аудиторията на бранда.

Следователно обликът на Вашия бизнес се определя основно от усилията, които се полагат за изграждането му, а отговорността за създаването и поддържането на успешна презентация на бизнеса онлайн пада не върху кого да е, а върху Вас.

Създайте силна концепция на бранда

strong brand concept

Изградете концепция на бранда, която е тясно ориентирана спрямо предлагания продукт и набелязаните цели. Започнете с дефиниране на същността на бизнеса и създайте автентична и завладяваща история, кореспондираща с целевата аудитория. Създайте силно и въздействащо послание.

Дайте отговор на въпросите:

  • Кои сме ние?
  • Каква е нашата мисия?
  • Какви са нашите ценности?
  • Какво можем да предложим?

Това са основните въпроси, които формират дигиталната визитка на бизнеса и служат за бързо запознаване на аудиторията с него, както и за изграждане на авторитетен и надежден образ.

Въздействаща актуална визия

Използвайте силни визуални елементи, които идентифицират несъмнено бранда. Създайте единно лого, характерна цветова палитра и разпознаваема типография, които само с един поглед ще накарат потребителите да разпознаят, че това е Вашият бизнес, независимо от цифровата платформа, в която се намират.

Стремете се към лесно разбираем, приятен за окото и ненатоварващ дизайн, който ангажира вниманието и се подчинява на актуалните тенденции. Професионално усъвършенстваната визия е един от основните стълбове за изграждане на успешен дигитален имидж.

Изградете убедителен уебсайт на бизнеса

Собственият уебсайт е основната цифрова витрина на бизнеса, особено когато става въпрос за магазини и доставчици на услуги, и е най-здравият стълб на успешната дигитална идентичност въобще. Нито едно друго онлайн средство за достигане до аудиторията не предлага същата комплексност, адаптивност, ефективност, бързина и съответно удобство за потребителите.

Запознайте аудиторията с бизнеса

Създайте страници като “за нас”, “мисия и ценности” и “контакти”, които да дадат важната информация за бизнеса и ги отделете от продуктовото съдържание.

Включете информация, която ще свърже физическата му идентичност с дигиталната. Споделете юридически данни като ЕИК, седалище, регистрация по ДДС и пр.

Информирайте за адреса на физическите обекти и предложете работещи контакти с тях.

Акцент върху продуктите и услугите

До голяма степен имиджът на онлайн бизнеса се определя от предлагания продукт, затова е важно той да бъде представен убедително на уебсайта.

Визията предшества словото - обърнете внимание на качественото изобразяване и въздействащите визуализации и използвайте ясно и кратко текстово съдържание.

Обратна връзка

Насърчавайте клиентите си да оставят ревюта. Все повече онлайн потребители използват потребителските отзиви като фактор за избор на нов продукт и се водят от автентичното мнение на предишни клиенти.

Актуален профил в Google Business Profile

GBP е мощен инструмент за създаване на първо впечатление и придаване на надеждност на бранда. Той ефективно допълва цялостната дигиталната идентичност на бизнеса и подобрява неговата видимост, както пред потребителите, така и пред търсачките.

Когато потребителят открие сайтът Ви в SERP на Google, ако имате създаден бизнес профил, той автоматично ще се визуализира отстрани на резултата.

Профилът дава информация за основните белези на бизнеса и важни елементи като местоположение, работно време, продукти и клиентски отзиви. Добре изграденият и актуален бизнес профил поддържа дигиталния имидж и помага за бързо откриване на физически обекти и основни комуникационни канали на бизнеса в мрежата.

Всички отзиви, които ще получите за бизнеса си тук са ценни, без значение дали са положителни или отрицателни. Стремете се да отговаряте на негативните коментари с позитивен маниер и да разрешите проблема на потребителя. Това ще засили авторитетността на бизнеса и ще покаже на клиентите, че сте наистина ангажирани с тях.

Обърнете внимание на важните комуникационни канали

Не е необходимо бизнесът Ви да присъства във всеки комуникационен канал в мрежата, за да бъде разпознаваем и авторитетен. Насочете се към онези платформи, които кореспондират с дигиталния имидж на бранда и са популярни сред целевата аудитория.

Заложете на авторитетни канали, които имат връзка с Вашия бизнес и ще допринесат за повишаване на доверието.

Свържете всички комуникационни канали и ги обобщете на уебсайта, за да бъдат хомогенна част от цялостната дигитална идентичност.

Присъствие в социалните мрежи

Presence in social networks

Ако целевата аудитория на бизнеса е от поколение Z, основните комуникационни канали, които ще Ви послужат за изграждане на актуален дигитален имидж са Instagram и TikTok. Проучване на Google от миналата година показва, че 40 на сто от тези потребители са използвали за търсене именно двете социални платформи, предпочитайки ги пред самия Google.

FaceBookможе да допринесе за усъвършенстване на дигиталната идентичност на бизнеса, насочен към поколенията преди Y, а за добро представяне пред милениалите може да използвате и YouTube и Instagram.

Маркетингът и рекламата в социалните мрежи ще продължават да се разширяват през тази година, затова може да използвате новите функционалности, за да акцентирате на разпознаваемостта сред различни аудитории.

Партньорства с подходящите инфлуенсъри

За да засилите дигиталната идентичност на бизнеса си, трябва да се насочите към влиятелни личности, които кореспондират с ценностите, мисията и Вашия продукт.

Ако искате да достигнете до тясна целева аудиторияпрез 2024, е добре да се насочите към т. нар. нано инфлуенсъри с мрежа от 1000 до 10 000 последователи. Тук връзката е по-силна и се ползва с по-голямо доверие, ключ към ефективното платено партньорство. Цената е по-ниска, а ангажираността - по-висока.

За мащабно засилване на разпознаваемостта остава актуален подходът с избора на по-популярни влиятелни личности, разполагащи с обширна база от последователи.

Приоритизирайте мобилната достъпност

През 2024 е истински разочароващо да се наложи да отворим лаптопа, за да поръчаме, след като сме открили страхотен продукт при търсене през мобилно устройство.

За да създадете отлична дигитална идентичност на бизнеса си, е важно да се погрижите за мобилния му облик. За по-дълбока ангажираност и подтикване към лоялност, може да се ориентирате към създаване на мобилно приложение, което да се превърне в част от цифровия образ на бранда.

При всички положения трябва да имате поне мобилна версия на своя магазин, не само поради приоритетното ѝ индексиране при заявки от мобилни устройства, но най-вече с оглед удобството на потребителя. Това ще представи бизнеса добре и в очите на аудиторията, използваща джобни смарт технологии и ще внесе още един нюанс към дигиталната му идентичност.

Създайте авторитетна идентичност пред търсачките

Create an authoritative identity in front of search engines

За да бъде разпознаваем сред потребителите, бизнесът трябва да бъде разпознаваем и за търсещите машини. И през 2024 SEO оптимизацията на уебсайтовете продължава да има огромна тежест за успешното достигане до потребителите, което прави задължително полагането на усилия за създаване на авторитетен електронен образ на бизнеса пред търсачките.

През тази година оптимизаторите трябва да акцентират върху оптимизацията на съдържанието в социалните мрежи, използвайки ключови думи и мета данни при създаване на постове в тях.

Тъй като гласовото търсене нараства, е необходимо да приоритизирате и оптимизацията за Voice search.

Често задавани въпроси

Дигиталната идентичност на бизнеса е цялостният му образ в онлайн средите. Състои се от всички отличаващи го в дигиталната реалност белези и се изгражда в различни маркетинг канали, допълващи съвкупния му облик.

Разликата между дигитална и физическа идентичност е, че дигиталната представя облика на бизнеса онлайн, а физическата отразява неговите обективни физически белези.

Дигиталният образ може да не репрезентира изцяло физическия и да се различава по специфични за електронната среда характеристики. От друга страна отличаващата се физическа идентичност не е гаранция за успешен дигитален облик.

Успешната дигитална идентичност на бизнеса е важна, защото от нея зависи доколко ефективно ще достигнете до онлайн потребителите, за да ангажирате целевата си аудитория. Разпознаваемостта и силният имидж стоят в основата на разрастване обхвата на бизнеса и засилване на доверието и удовлетвореността на потребителите, превръщащи се в клиенти.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти