Елементи на доброто лого на фирма

Елементи на доброто лого на фирма

Wisbix | 27 септември 2023

Ако трябва да посочим елемент от идентичността на една фирма, независимо от индустрията и предлаганите продукти и услуги, логото е това, което първо изниква в съзнанието ни. Доброто фирмено лого е запомнящо се, вдъхновява и е предпоставка за приемственост между бизнеса ти и неговите клиенти и партньори.

Наборът от характеристики, към които следва да се придържа твоят фирмен знак, не са малко на брой. Тук обобщаваме елементите, с които доброто фирмено лого се отличава от тези на конкурентите ти и ще има потенциала да участва в изграждането на корпоративния ти имидж успешно.

Лесно възприемане

Под “лесно възприемане” разбирай такова с един поглед. Достатъчно е да посочим за пример логото на Coca-Cola - само един поглед е достатъчен, виждайки тази марка, да я асоциираш с напитките ѝ. Лога като тези на Coca-Cola, а и редица световни брандове, са чудесен пример за емблематични, ефективни и вечни. И това не е случайно.

За да се възприема лесно от клиента или партньора на бизнеса, логото трябва да съчетава умело в себе си редица елементи. Тук бихме могли да споменем дизайн на елементи, изображения, цветове, шрифтове и т.н.

В целостта си те трябва да “кажат” на клиента максимално много, но с малък на брой и точно подбрани елементи. Лого, което е трудно за възприемане от масовия потребител, няма да има желания ефект за имиджа на твоята фирма.

Лесно запомняне

Добрите лога се помнят.е. За да бъдат запомнени обаче, тези търговски знаци са резултат от време, усилия и труд на дизайнери, маркетинг специалисти и други експерти, които вземат предвид множество фактори.

При изработка на фирмено лого принципът е следният: колкото по-просто е едно лого (разбирай, колкото по-малко елементи има), толкова по-запомнящо се е то.

Това има научно обяснение. Човешкият мозък не може да възприеме много на брой елементи, затруднява се. Затова най-често логата, превърнали се в лицето на марката, продукта и услугите ѝ, са прости и лесни за запомняне.

Дългосрочна визия

Логото, наред с името на фирмата, което често присъства в него, не се създава с краткосрочни цели. С други думи, когато създаваме лого, е грешно да мислим за него като за нещо, което ще ни служи тук и сега.

Напротив - идеята на логото е да представя бранда на бизнеса ти, заедно с продуктите и услугите му в дългосрочен план.

Адаптивност

Логото се създава, за да послужи за разпознаваемост на марката ти в много и различни формати. Казано по друг начин, едно лого следва да се проектира графично така, че да може се използва еднакво лесно във всеки дизайн - когато имаш нужда от лого за визитката, сайта, етикет на продукт, брошура и т.н.

Поначало логото следва да се мисли като елемент, който ще намира приложение навсякъде. В това се изразява мащабируемостта на доброто лого и тук е важно да отбележим, че тя не се ограничава до това да имаш векторен файл, който да използваш навсякъде.

Нещо повече - добре е в лого дизайна да не присъстват прекалено дребни детайли или засичащи се един пред друг елементи, защото в различните дизайни това може да бъде ключов проблем.

Уместност

Наборът от продукти или услуги за всеки бизнес е различен и това е логично, предвид факта, че всеки е част от определен бранш. Доброто лого ще бъде съобразено с приетите представи от клиентите за дадения бранш. 

Не би било много уместно логото на финансова институция да е във форма на домат например, нали така?

Уместното лого комуникира от името на бизнеса, отразява ясно характера и ценностите му и подбужда точните емоции. За да отговаря фирменото лого на това изискване, то трябва да бъдат подбрани точните изразни средства.

Избор на цвят

Психологията на цветовете влияе изключително много на хората без дори те да го осъзнават. Всеки цвят носи определена емоция, затова и подборът им има определящо значение за проектирането на логата.

Решението за това какви цветове ще включва логото ти до голяма степен ще повлияе върху възприятието. Червеният цвят например се асоциира със страст и енергия, а синият “говори” за увереност и стабилност.

Особено важен момент при създаването на лого е да се определят цветовете, които ще станат част от него, защото те могат да отразяват същността на бизнеса и да  комуникират с аудиторията му. След това ключова е работата на дизайнера, който ще ги изрази в графичния знак на бранда по най-правилния начин.

Избор на шрифт

Типографията или набора от шрифтове, които ще се използват в логото, а и като цяло във визията на бизнеса, не са без значение. Ключово правило е, когато е използван шрифт в логото, той да е четим.

След като шрифтът, който текстовите елементи на логото ще носят, е избран правилно, той, заедно с другите лого елементи, ще комуникира правилно с аудиторията ти. Неслучайно има наука, посветена на шрифтовете - типографията. Тя не е чужда на специалистите, които се занимават с дизайн.

Форма и вид

Формата и видът на логото също влияят върху цялостното му възприятие от страна на потребителите. Заедно с другите елементи като цветове, шрифтове и т.н., които станаха част от тази статия, те ще придадат фин завършек на фирменото ти лого.

Правило на доброто лого на фирма е дизайнът да се придържа към малко текст (до търговското име) и изчистени форми и вид, лесни за възприемане и запомняне. Примери за някои от най-известните лога с прости форми и вид са тези на Nike, Apple, Pepsi и т.н.

Оригиналност

Можеш да откриеш вдъхновение в чужди лога на фирми, които биха ти били основни конкуренти, но в никакъв случай не можеш да копираш идеята им за лого. Първо, защото те най-вероятно са защитени търговски марки и това е наказуемо от закона. Второ, защото това няма да помогне на бизнеса ти, а точно обратното - би му навредило.

Доброто фирмено лого е оригинално. То представя бранда ти по уникален начин и само така може да бъде запомнящо се, да ти служи вечно и да работи в посока изграждане на корпоративна идентичност.

Съответствие с идентичността на марката

Логото преди всичко представя идентичността на марката ти и това се подразбира, говорейки за лого на фирма. Тя се утвърждава с набора от визии, в т.ч. лого, дизайни, а и елементи като език и стил, които следва в комуникацията си дадена марка.

Доброто лого по умел и въздействащ начин говори на потребителя за бизнеса, продуктите и услугите му. Ето защо всички изброени елементи тук следва да бъдат взети предвид при проектирането му.

Адаптиране към различни носители и формати

Както казахме по-рано, логоto оследва да може да използва в различни формати и да се адаптира за различни рекламни материали. Независимо дали е върху визитки, документи, опаковки, етикети и т.н., при всичките си приложения то трябва да се визуализира качествено.

Важно е то да стои добре както когато е малко по размер, така и когато е необходимо да е по-голямо. Плюс това, употребата му следва да е възможна както върху печатни материали за реклама, така и при използване на електронни формати.

Често задавани въпроси

Вариантите са два. Можеш да проектираш логото си сам, използвайки съответните графични софтуери и приложения или да заявиш тази услуга на експерти по графичен дизайн като професионалистите на NB Digital.

Цената на лого дизайн е зависима от различни фактори и и се ценообразува по тарифите на конкретната агенция (при поръчка на лого от фирма) или в зависимост от условията за плащане, приложими за употребата на графични софтуери.

Не, но всяка съвременна компания, която се стреми към изграждане на бранд идентичност, следва да разполага със собствено уникално лого.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти